„Okrągły stół” rektorów Polski i Uzbekistanu

Delegacja 13 uczelni Uzbekistanu przyjechała do Polski, by w gościnnych murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (11 lipca) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (12 lipca) lepiej poznać potencjał edukacyjny Polski i rozmawiać o możliwościach pogłębienia współpracy akademickiej. Współpraca została zainicjowana dwa lata temu przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polski i Fundację Edukacyjną Perspektywy. W spotkaniu biorą też udział przedstawiciele 18 polskich uczelni.

Dyskusja o bieżących problemach umiędzynarodowienia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie staje się centrum umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego w Polsce – tak Waldemar Siwiński, prezes-założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy skomentował fakt, że to właśnie SGH jest miejscem kolejnej debaty o problemach umiędzynarodowienia polskich uczelni i nauki. – Chcemy, by dzisiaj była to dyskusja o faktach i mitach, jakie zwłaszcza ostatnio powstały wokół umiędzynarodowienia. Już po raz 20 odbywa się doroczna narada konsultacyjna programu „Study in Poland” organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich wraz z Fundacją Edukacyjną Perspektywy.

British Council partnerem konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”

British Council będzie partnerem konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024”, która odbędzie się 8-9 lutego w Poznaniu. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 29 listopada w British Embassy Warsaw przez Waldemara Siwińskiego, założyciela Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz Rachel Launay, dyrektorkę British Council Polska. Obecni byli przedstawiciele ponad 40 uczelni brytyjskich i polskich uczestniczący w seminarium nt. Transnational Education Partnerships.