Study in Poland to powstała z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy zintegrowana platforma marketingowa polskich uczelni.

Tworzymy wspólny, spójny wizerunek polskich uczelni za granicą, porządkujemy informacje o ich eksportowej ofercie, budujemy strategie ich obecności na kluczowych rynkach. Dzięki naszym działaniom brand „Study in Poland” zaczyna być w świecie rozpoznawalny.

Profesjonalna promocja Polski jako miejsca studiów za granicąNadrzędnym celem naszych działań marketingowych jest wspieranie procesu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Oprócz działań ściśle promocyjnych zachęcamy więc również do budowania kultury internacjonalizacji na uczelniach, dostarczamy w tym zakresie wiedzy, operacyjnego know-how i konkretnych narzędzi – opartych na benchmarkingu. Naszym zadaniem jest też tworzenie przychylnej atmosfery dla rozwoju procesu internacjonalizacji w Polsce -  jej popularyzacja poprzez kształtowanie opinii publicznej środkami profesjonalnego PR oraz lobbowanie za rozwiązaniami dynamizującymi internacjonalizację na wszystkich etapach procesów decyzyjnych.

Study in Poland to wieloletni projekt promocji międzynarodowej polskiego szkolnictwa wyższego i możliwości studiowania w Polsce, podjęły oficjalnie w maju 2005 roku przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Projekt zakłada kompleksowości i długofalowość działań, a zarazem elastyczność w uruchamianiu poszczególnych jego modułów: działań informacyjno-promocyjnych, przedsięwzięć mających na celu zwiększenie liczby programów studiów w języku angielskim i innych

Study in Poland to pierwszy w historii polskiego szkolnictwa wyższego  zorganizowany wysiłek mający na celu skoordynowanie działań uczelni  oraz podmiotów państwowych, samorządowych i pozarządowych na rzecz szerokiego umiędzynarodowienia studiów w Polsce oraz promocji  za granicą polskich uczelni oraz możliwości studiowaniu w naszym kraju – zarówno w systemie wymian studenckich, jak i poprzez odbywanie w Polsce pełnych studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich.

Study in Poland - to jedna z odpowiedzi polskiego środowiska akademickiego na wyzwania związane z tworzeniem europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego oraz sposób na sprostanie wyzwaniom globalizacyjnym. Projekt Study in Poland dąży do zdecydowanego polepszenia sytuacji w zakresie umiędzynarodowienia polskich uczelni. Od 2005 roku na polskich uczelniach konsekwentnie następuje wzrost liczby studentów zagranicznych, którzy stanowią obecnie 4,88% ogółu studentów w naszym kraju (osiem lat temu było ich zaledwie 0,61%, a w roku akademickim 2015/16 - 4,07%). Duży wpływ na rosnącą liczbę studentów-obcokrajowców ma m.in. działalność programu, inne działania na szczeblu centralnym oraz działania marketingowe poszczególnych uczelni.