Oferta ryczałtowa (all-inclusive) obejmuje wszystkie formy promocji przygotowane w ramach programu Study in Poland uzgodnione z Zespołem Koordynującym KRASP-Perspektywy.

Na rok akademicki 2022/23 ustalone zostały następujące  stawki:

  • dla uczelni posiadających 15 tys. i więcej studentów - 18.000 zł + VAT
  • dla uczelni posiadających mniej niż 15 tys. studentów - 14.000 zł + VAT

Liczba studentów uczelni ustalana jest na podstawie aktualnej, opublikowanej edycji rocznika GUS „Szkoły wyższe i ich finanse”.

Szczegóły Oferty – w poniższym Zleceniu All-Inclusive

Uwaga: w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w targach stacjonarnych – ze względu na pogorszenie się sytuacji epidemicznej lub odwołania / przeniesienia imprezy targowej przez organizatorów, zaproponujemy uczelniom Study in Poland udział w wydarzeniach online na platformie wirtualnej Perspektyw, skierowanych na zapowiedziane rynki.

W innych przedsięwzięciach programu Study in Poland - takich jak konferencje, szkolenia oraz wydarzenia i inne aktywności dodatkowe - uczelnie uczestniczące w programie w ramach zlecenia ryczałtowego i pakietowego będą miały zapewnioną możliwość uczestniczenia na zasadach ulgowych.

dsięwzięciach programu Study in Poland - takich jak konferencje, szkolenia oraz wydarzenia i inne aktywności dodatkowe - uczelnie uczestniczące w programie w ramach zlecenia ryczałtowego i pakietowego będą miały zapewnioną możliwość uczestniczenia na zasadach ulgowych.