INTERNACJONALIZACJA W CZASACH ZMIAN

Działania Study in Poland w roku akademickim 2022/23 skoncentrowane będą jeszcze – ze względu na wojnę w Ukrainie i wciąż niepewną sytuację epidemiczną w Polsce i za granicą – na promocji polskich uczelni w przestrzeni wirtualnej: internecie, wyszukiwarkach, mediach społecznościowych, ale wracamy już do aktywności stacjonarnych. Czas pandemii pokazał, że nawet najbardziej zaawansowane narzędzia wirtualne nie zastąpią kontaktu z drugim człowiekiem na żywo. Wsparciem dla tych działań będą publikacje w formie e-book oraz tradycyjnej, porządkujące informacje o polskich uczelniach i ułatwiające promocję ich oferty edukacyjnej na targach i innych wydarzeniach międzynarodowych stacjonarnych i online.

Udział w międzynarodowych targach edukacyjnych traktowany był zawsze jako „stały fragment gry”, który w wielu regionach świata stanowi istotne uzupełnienie promocji internetowej i mobilnej.

W roku akademickim 2022/23 skupimy się na kierunku wschodnim (Uzbekistan, Kazachstan, Azerbejdżan, Turcja), który daje największe szanse na wzrost liczby aplikacji od utalentowanych osób zainteresowanych studiami w Polsce, a także przetestujemy nowe rynki (Wietnam).

Skuteczność podejmowanych przedsięwzięć zostanie zapewniona poprzez działania wspierające. Będą to między innymi: konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2023, platforma informacyjna dla uczelni uczestniczących w programie www.info.studyinpoland.pl, newsletter „Study in Poland”, Nagroda Internationalization Stars dla osób, które w wybitny sposób rozwijają umiędzynarodowienie polskich uczelni, konkurs Interstudent 2023 promujący dobre praktyki w zakresie wspierania studentów zagranicznych, a także Akademia Internacjonalizacji z szeroką ofertą szkoleń nt. praktycznych aspektów umiędzynarodowienia.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, działając w ramach Porozumienia o strategicznym partnerstwie z KRASP, oferuje uczelniom zainteresowanym uczestnictwem w programie Study in Poland w roku 2022/23 niniejszy „Pakiet usług promocyjno-marketingowych”.

 

 

 

Promocja w Internecie, mediach społecznościowych

Rozbudowanie o nowe funkcjonalności i bieżąca aktualizacja internetowego serwisu www.studyinpoland.pl w języku angielskim, zawierającego informacje o uczelniach uczestniczących w programie Study in Poland i programach studiów w językach obcych. Personalizacja i udostępnienie paneli aktualizacji treści uczelniom. Szeroka promocja serwisu kanałami informacyjnymi i oficjalnymi, a także odpłatne pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz ulokowanie adresu na międzynarodowych stronach edukacyjnych. Bieżąca aktualizacja serwisów Study in Poland z informacjami w językach rosyjskim i ukraińskim.

Rozwój dotychczasowych profili Study in Poland w mediach społecznościowych, a także uruchomienie i rozbudowa nowych kanałów – istotnych w krajach priorytetowych z punktu widzenia promocji oferty polskiego szkolnictwa wyższego. Dołożone będą starania, aby profil Study in Poland na Facebooku dalej był dla młodych ludzi na całym świecie atrakcyjnym źródłem wiedzy o studiach w Polsce i interaktywną platformą komunikacyjną poprzez poszerzenie zasięgu, płatne kampanie promocyjne, spójną strategię promocji treści profili uczelni członkowskich. Rozbudowany będzie profil Study in Poland RU – w języku rosyjskim oraz profile i kanały komunikacji na innych, regionalnych platformach społecznościowych – vkontakte oraz telegram.

 

 

Publikacje informacyjno-promocyjne: w formie e-book i tradycyjnie

Przygotowanie piętnastej edycji informatora Study in Poland – University Guide 2023/24 w języku angielskim, zawierającym obszerne prezentacje uczelni i ich ofertę adresowaną do studentów zagranicznych. Informator zostanie wydany w formie e-book do bezpłatnego pobrania ze strony www.studyinpoland.pl. Wersja tradycyjna będzie szeroko dystrybuowana podczas targów edukacyjnych oraz innymi kanałami promocji. Wydrukowany informator zostanie przekazany do polskich placówek dyplomatycznych, konsularnych i naukowych na świecie.

Study in Poland – University Guide jest powszechnie uznany na świecie za podstawowe vademecum informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej polskiego szkolnictwa wyższego.

 

 

Międzynarodowe targi edukacyjne

Promowanie uczelni uczestniczących w programie na wspólnym stoisku Study in Poland podczas międzynarodowych targów edukacyjnych za granicą. Zgodnie z ustaleniami Komitetu Koordynacyjnego Study in Poland, w roku 2022/23 będą to następujące targi edukacyjne:

2022:

  • TURCJA - Ankara, 18 października; Stambuł, 22-23 października
  • KAZACHSTAN - Ałmaty, 23-25 listopada
  • AZERBEJDŻAN - Baku, 3-4 grudnia

2023:

  • KAZACHSTAN - Nur-Sułtan, Szymkent, marzec

Na stoiskach narodowych organizowanych za granicą w ramach programu Study in Poland naczelną zasadą wystawienniczą jest zapewnienie pełnej tożsamości wszystkim uczestniczącym w targach polskim szkołom wyższym. Każda z nich eksponowana jest poprzez dużą i czytelną „wizytówkę uczelni”, w tym nazwę uczelni, jej logo w kolorze i adres strony internetowej. Wielkość stoiska jest w każdym przypadku dopasowywana do liczby prezentujących się uczelni: im więcej – tym większa powierzchnia. Zapewnia to każdej uczelni pełny komfort wystawienniczy i skuteczność prezentowania swojej oferty na targach – przez cały okres ich trwania. Dodatkowo organizowane są spotkania z lokalnymi agencjami rekrutacyjnymi zainteresowanymi rynkiem polskim oraz uczelniami zainteresowanymi nawiązaniem i rozwojem współpracy z Polską.

W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w targach stacjonarnych – ze względu na pogorszenie się sytuacji epidemicznej bądź innych niebezpieczeństw, wiosną 2023 zaproponujemy uczelniom SiP udział w wydarzeniach online na platformie wirtualnej Perspektyw, skierowanych na zapowiedziane rynki, gdzie każda uczelnia Study in Poland będzie miała własne stoisko wirtualne z czatem.

Na stoiskach narodowych organizowanych za granicą w ramach programu Study in Poland naczelną zasadą wystawienniczą jest zapewnienie pełnej tożsamości wszystkim uczestniczącym w targach polskim szkołom wyższym. Każda z nich eksponowana jest poprzez dużą i czytelną „wizytówkę uczelni”, w tym nazwę uczelni, jej logo w kolorze i adres strony internetowej. Wielkość stoiska jest w każdym przypadku dopasowywana do liczby prezentujących się uczelni: im więcej – tym większa powierzchnia. Zapewnia to każdej uczelni pełny komfort wystawienniczy i skuteczność prezentowania swojej oferty na targach – przez cały okres ich trwania. Dodatkowo organizowane są spotkania z lokalnymi agencjami rekrutacyjnymi zainteresowanymi rynkiem polskim oraz uczelniami zainteresowanymi nawiązaniem i rozwojem współpracy z Polską.

 

 

Zorganizowanie misji edukacyjnych w formie wyjazdów studyjno-informacyjnych do wybranych krajów. W roku 2023 planujemy zorganizowanie następujących wyjazdów:

  • WIETNAM 2023 – luty 2023 (uczelnia wiodąca: Szkoła Główna Handlowa)
  • UZBEKISTAN 2023 – kwiecień 2023 (uczelnia wiodąca: Politechnika śląska)

Głównym celem wyjazdów studyjnych jest rozpoznanie i umocnienie nowych rynków oraz nawiązanie kontaktów ułatwiających współpracę w przyszłości, a także promocja oferty edukacyjnej zainteresowanych uczelni. Sekretariat Study in Poland koordynuje kwestie związane z organizacyjno-informacyjną stroną wyjazdów oraz przygotowaniem spotkań w placówkach dyplomatycznych i uczelniach, a także z innymi partnerami edukacyjnymi.

Konferencje i webinaria

Zorganizowana zostanie, po raz szesnasty, ogólnopolska konferencja na temat strategii umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego Studenci zagraniczni w Polsce 2023. Organizatorzy: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Miejsce: Białystok, kampus Uniwersytetu Medycznego. Termin: styczeń 2023.


 

Kontynuowana będzie seria webinariów „Umiędzynarodowienie polskich uczelni w nowych warunkach – kluczowe aspekty”. Terminy webinariów: www.perspektywy.pl/webinaria

 

 

Konkursy i nagrody

Ogłoszona i przeprowadzona zostanie szósta edycja środowiskowej Nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia – Internationalization Stars – wyróżniającej osoby, które w wybitny sposób rozwijają umiędzynarodowienie polskich uczelni. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: „Gwiazda Zarządzania – Management Star”; „Gwiazda Kształcenia – Teaching Star”; „Gwiazda Marketingu – Marketing Star”; „Gwiazda Badań – Research Star”; „Gwiazda Publicznej Dyplomacji Akademickiej – Public Diplomacy Star”. Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne: „Wschodząca Gwiazda – Rising Star” i „Wybitna Gwiazda – Distinguished Star”. Gala Nagrody: styczeń 2023.

 

Przeprowadzona zostanie trzynasta edycja Konkursu INTERSTUDENT 2023 – na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce – w kategorii studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego KRASP oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerzy konkursu: Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Finał: styczeń 2023.

Akademia Internacjonalizacji

Akademia Internacjonalizacji Study in Poland, z szeroką ofertą szkoleń w zakresie praktycznych aspektów umiędzynarodowienia, wystartowała w 2017 roku. Na rok akademicki 2022/23 Akademia przygotowała kolejny cykl szkoleń, prowadzonych przez najwyższej klasy trenerów, ekspertów oraz praktyków z Polski i zagranicy, podczas których poruszone zostaną aktualne tematy związane z umiędzynarodowieniem, w tym nowe idee działań w tym obszarze i nowe rozwiązania prawne wprowadzane w polskich uczelniach. W zależności od sytuacji epidemiologicznej szkolenia będą odbywały się online bądź stacjonarnie.

Plan szkoleń w roku akademickim 2022/23: akademiainternacjonalizacji.pl

 

 

Wsparcie umiędzynarodowienia

Prowadzenie platformy komunikacyjnej www.info.studyinpoland.pl (w języku polskim) dla uczelni uczestniczących w programie, prezentującej aktualne informacje oraz komentarze uznanych ekspertów na temat umiędzynarodowienia w Polsce i na świecie.

Opracowanie dwunastej edycji raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, który jest uznanym źródłem informacji o kluczowych aspektach umiędzynarodowienia polskich uczelni. Termin publikacji: grudzień 2022.

Wydawanie i rozsyłanie elektronicznie co miesiąc Newslettera Study in Poland dotyczącego umiędzynarodowienia studiów w Polsce i na świecie oraz zawierającego aktualizowane na bieżąco kalendarium działań w ramach programu Study in Poland.

 

Poland – IT HUB for you

Dla utrzymania dynamiki umiędzynarodowienia polskich uczelni potrzebne są nowe, poza medycyną, „eksportowe” specjalności edukacyjne. Było to celem inicjatywy Polska – międzynarodowy hub badań i edukacji w obszarze IT (Poland – IT Hub for You), realizowanej w latach 2019-2022 przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w ramach programu DIALOG. Chodziło o zainteresowanie utalentowanych studentów, doktorantów i młodych badaczy z krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej podjęciem studiów oraz budowaniem kariery naukowe i zawodowej w Polsce. Nacisk położony został na talenty kobiece, gdyż jest to zasób strategiczny o szczególnym potencjale, wnoszący istotną wartość dodaną do innowacyjnych zespołów badawczych.

Polskie studia IT będą promowane będą w roku 2022/23 wśród uczniów, studentów i młodych naukowców z 9. krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

W poprzedniej edycji ponad 300 osób z tych krajów otrzymało stypendia konferencyjne umożliwiające udział w największej imprezie edukacyjno-technologicznej w Europie – „Perspektywy Women in Tech Summit 2022”. W roku 2022/23 kontynuowana będzie promocja studiów IT w Polsce w krajach docelowych projektu – z udziałem zainteresowanych uczelni. Finałem tych działań będzie Salon „Poland – IT Hub for You”, który zostanie zorganizowany na „Perspektywy Women in Tech Summit 2023”, który odbędzie się  13-14 czerwca 2023  w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Uwaga: W roku akademickim 2022/23 podjęte zostaną też inne działania, jeśli zostaną zarekomendowane przez Zespół Koordynujący KRASP-Perspektywy.