Władze uczelni akademickich

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2021/22 prowadzić będziemy szesnastą już edycję programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Działania te dają wymierne efekty w postaci lepszego postrzegania polskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz tworzą solidne podstawy do rozwoju umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych i zwiększenia liczby obcokrajowców studiujących w Polsce.

Spójna i konsekwentna promocja polskich uczelni za granicą staje się szczególnie ważna w czasach niepewności epidemicznej i powrotu do normalności w nowym wydaniu. Liczba studentów obcokrajowców w Polsce wzrosła w ciągu piętnastu lat 10 razy – z 8829 w roku 2005 do ponad 84 tysięcy w roku 2020. Utrzymanie tego poziomu umiędzynarodowienia w kontekście pandemii COVID-19 wymaga trafnego określenia głównych kierunków naszych rekrutacyjnych zainteresowań, postawienia wykonalnych zadań i podwojenia wysiłków. A także pogłębienia umiejętności wspólnego działania.

Serdecznie zapraszamy uczelnie członkowskie KRASP do kontynuacji udziału w programie „Study in Poland” w roku akademickim 2021/22. Jak co roku, przygotowaliśmy szeroki zestaw działań promocyjno-informacyjnych za granicą, a także wspierających kompetencje uczelni w zakresie umiędzynarodowienia.

Przesyłamy uzgodniony z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP „Plan działań Study in Poland w roku akademickim 2021/22”. Zasady uczestnictwa znajdują się w programie oraz formularz zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych, będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w programie najpóźniej do 15 października 2021.

Władzom uczelni i wszystkim osobom zaangażowanym w procesy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego życzymy sukcesów w Nowym Roku Akademickim!

 

Z wyrazami szacunku

Waldemar Siwiński
z Zespołem Study in Poland
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Warszawa, 1 września 2021 r.