Prof. Radek Martinek i prof. Navneet Khanna w najbliższych miesiącach rozpoczną pracę na Politechnice Opolskiej.

Zagraniczni naukowcy nie zainteresowaliby się Politechniką Opolską, gdyby pracownicy uczelni, którzy stoją za badaniami i wynikami prac naukowych, nie prezentowali właściwego poziomu. To podstawa. Druga rzecz to aparatura do badań, którą posiadamy. Inwestujemy w tej chwili duże środki w nową infrastrukturę. To są magnesy, które do nas przyciągają – podkreśla prof. Marcin Lorenc, rektor Politechniki Opolskiej.

Obecność zagranicznych naukowców o wybitnym dorobku na politechnice to przede wszystkim wartość dla naszych studentów, otoczenia społeczno-gospodarczego, które także na tym skorzysta dzięki badaniom naukowym. W ten sposób również politechnika umacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej – dodaje rektor Politechniki Opolskiej.

Prof. Radek Martinek i prof. Navneet Khanna są kolejnymi zagranicznymi naukowcami, którzy właśnie na Politechnice Opolskiej będą prowadzić badania naukowe. Wcześniej na politechnikę przyjechał prof. Munish Kumar Gupta, który zajmuje się tribologią i zrównoważonym wytwarzaniem oraz prof. Zhixiong Li, który posiada bardzo duży, multidyscyplinarny dorobek naukowy dotyczący inżynierii mechanicznej oraz energetyki.

Prof. Radek Martinek pracuje na Uniwersytecie Technicznym w czeskiej Ostrawie, zajmuje się inżynierią biomedyczną oraz informatyką. Z kolei prof. Navneet Khanna pracuje na Uniwersytecie Technicznym w Pilani w Indiach, zajmuje się zrównoważonym wytwarzaniem w obszarze obróbki skrawaniem, co jest kluczowym obszarem badawczym także Politechniki Opolskiej. Zagraniczni naukowcy będą pracować w Opolu dzięki grantom otrzymanym z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, politechnika nie ponosi żadnych kosztów związanych z ich zatrudnieniem.

To bardzo dobrzy specjaliści, znani na świecie. Warto dodać, że zagraniczni naukowcy sami się do nas zgłaszają, chcą właśnie na naszej uczelni prowadzić badania. W zasadzie każdego tygodnia zgłaszają się osoby z różnych krajów – informuje prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej, który zauważa, że naukowcy z Politechniki Opolskiej coraz częściej także tworzą międzynarodowe zespoły badawcze. – Nie mamy kompleksów, nasi naukowcy są specjalistami rozpoznawalnymi nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie widać naszą aktywność, efekty działań. W ciągu ostatniego roku złożyliśmy prawie 50 projektów dotyczących powstania międzynarodowych zespołów badawczych – wylicza prof. Grzegorz Królczyk.

Międzynarodowe zespoły badawcze naukowcy z Politechniki Opolskiej tworzą m.in. z naukowcami z Czech, Niemiec, Chin, Włoch, Izraela, Finlandii, Hiszpanii oraz Szwajcarii.

Projekty, którymi zespoły się zajmują, dotyczą różnych obszarów badawczych od zrównoważonego wytwarzania poprzez badania z obszaru analizy sygnałów po zarządzanie i jakość systemów eksploatacyjnych.

 

Źródło: https://wu.po.opole.pl