Cztery polskie uczelnie uczestniczące w porgramie "Study in Poland" – Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski – weszły w skład międzynarodowych konsorcjów, które wystartowały w konkursie na „uniwersytety europejskie” ogłoszonym z inicjatywy prezydenta Emmanuela Macrona przez Komisję Europejską.

Uniwersytety Europejskie mają zacząć działać już od najbliższego roku akademickiego. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu Erasmus+ „European Universities”. Każda sieć, która wygra w unijnym konkursie, może liczyć na maksymalnie 5 mln euro. Kwota ta wystarczy, aby zainicjować konkretną współpracę. Docelowo planuje się powołanie około 20 Europejskich Uniwersytetów do 2024 roku.

Ogromna popularność tego programu sprawiła, że Komisja Europejska przyznała na jego działalność dodatkowe 30 milionów euro (34 miliony USD). W tym pilotażowym rozdaniu szanse na pozytywne rozpatrzenie ma 12 wniosków. Do konkursu zgłoszono ich ogółem 54. Kolejne zaproszenie do konkursu zostanie wystosowane na jesieni 2019 roku.

Nadrzędnym celem koncepcji uniwersytetu europejskiego jest skok jakościowy w prowadzonych na uczelniach badaniach i wdrożeniach otrzymanych przez nie wyników dzięki ściślejszej współpracy z otoczeniem gospodarczym. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie rozwoju sieci uniwersyteckich ukierunkowanych na strategie 20, a nawet 30-letnie, umożliwiając głęboki poziom integracji. Zdaniem ekspertów mają one szansę rozszerzyć działalność na dużą skalę, jeżeli skupią się na długoterminowym, strukturalnym partnerstwie. Zyskają pod warunkiem, że położą nacisk na trwałe zmiany instytucjonalne, łączące ze sobą zasoby, innowacyjne kształcenie, nauczanie i badania.

Pilotażowy program przetestuje różne innowacyjne i strukturalne modele wdrażania projektów oraz osiągania długoterminowych celów. Oprócz pogłębiania współpracy uniwersytetów europejskich i wzmacniania ich strategii, zostanie również wykorzystany potencjał, jaki niesie ze sobą różnorodność Europy.

Uniwersytet Gdański wszedł w skład konsorcjum "European University of the Seas”. Związek ten tworzą też: Universidad de Cádiz (Hiszpania), Sveučilište u Splitu (Chorwacja), Université de Bretagne Occidentale (Francja), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Niemcy) oraz L-Università ta` Malta (Malta).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest członkiem konsorcjum EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions). Partnerami UAM są: University of Strasbourg (lider projektu, Francja); University of Amsterdam (Holandia); Albert-Ludwigs-University Freiburg (Niemcy); Karlsruher institut für technologie (Niemcy); University of Haute-Alsace (Francja); University Bodenkultur Wien (Austria); Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).

Uniwersytet Jagielloński wszedł w skład konsorcjum UNA Europa. Tworzy go siedem uczelni: Katolicki Uniwersytet Lowański (Belgia); Université Paris 1 (Francja); Uniwersytet Complutense w Madrycie (Hiszpania), Wolny Uniwersytet Berliński (Niemcy), Uniwersytet Edynburski (W. Brytania), Uniwersytet Boloński (Włochy) i Uniwersytet Jagielloński.

Uniwersytet Warszawski wszedł natomiast w skład sojuszu European University Alliance 4EU+. Do sojuszu tego należą (oprócz UW) także Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze (od marca 2018 roku) oraz Uniwersytet Kopenhaski i Uniwersytet w Mediolanie (od października 2018 roku).

Hasło sojuszu 4EU+ to: „Sześciu partnerów, trzy wyzwania, jedna wizja”. W misji sojuszu podkreślono odpowiedzialność uczelni za poszukiwanie rozwiązań globalnych wyzwań m.in. nierówności społecznych, zmian klimatu czy wzrostu liczby fake newsów. Uczelnie zamierzają prowadzić wspólne badania, wspólnie kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni.

Rozstrzygnięcie konkursu na „uniwersytety europejskie” będzie miało miejsce latem br. Wszystkim czterem polskim uczelniom gratulujemy odwagi i trzymamy kciuki za sukces ich konsorcjów… Żałujemy jednocześnie, ze w konkursie tym nie wystartowała żadna polska politechnika...

Perspektywy