Szkolenie prowadzone będzie w trybie online przy pomocy programu Zoom, do którego każdy zapisany uczestnik otrzyma dostęp drogą mailową.

Szkolenie ma na celu zapoznanie z tematyką dotyczącą zagranicznych dokumentów o wykształceniu, z którymi można się najczęściej spotkać w różnych aspektach pracy na uczelniach wyższych. – zarówno podczas rekrutacji na studia jak i obsługi toku studiów. Podczas spotkania zostaną omówione zarówno prawne jak i praktyczne aspekty uznawania i weryfikacji dokumentów wymaganych od studentów na studia zarówno pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jak i na studia drugiego stopnia i w szkołach doktorskich.

 

 


MARIA STÓS

ZAREJESTRUJ SIĘ


Uczestnikami szkolenia mogą być wszystkie osoby, które podczas swojej pracy na uczelni mają kontakt z zagranicznymi dokumentami o wykształceniu, a które potrzebują zdobycia lub poszerzenia i ugruntowania wiedzy na temat weryfikacji dokumentów oraz zagranicznych systemach edukacji. Podczas części warsztatowej będzie możliwość weryfikacji dokumentów dostarczonych przez uczestników spotkania.

Szkolenie poprowadzi Maria Stós, zastępca kierownika Działu Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwenta socjologii. Od 7 lat zajmuje się kwestiami rekrutacji i toku studiów cudzoziemców, promocją zagraniczną, przygotowaniem aktów prawnych oraz procedur dotyczących rekrutacji na studia. Uczestniczy w targach zagranicznych oraz w spotkaniach z osobami zainteresowanymi podejmowaniem studiów w Polsce organizowanymi za granicą. Prowadzi szkolenia dla pracowników uczelni z zakresu procedur administracyjnych, obsługi cudzoziemców oraz weryfikacji zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie.

PROGRAM SZKOLENIA

8.00 - 8.30 powitanie i rejestracja do programu Zoom

8.30-10.00 I. Podstawy prawne – kiedy i z jakimi dokumentami się spotykamy

 • Podstawy prawne dotyczące dokumentów o wykształceniu wymaganych na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz do szkół doktorskich (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo o systemie oświaty, Rozporządzenie w sprawie studiów);
 • Nostryfikacja dyplomów – czym jest, podstawy prawne, kiedy może być wymagana;
 • Decyzja o uznaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej przez kuratora oświaty – procedura, terminy, przypadki, kiedy jest potrzebne

10.00 – 10.15 Przerwa kawowa

10.15 – 11.45 II. Weryfikacja dokumentów

 • Krok po kroku – co należy sprawdzić, aby uprawdopodobnić prawdziwość dokumentu;
 • Legalizacja i apostille – znaczenie i przydatność; różnice; przykłady;
 • Tłumaczenia poświadczone – rodzaje dokumentów, wymagania.
 • Źródła wiedzy – jak sprawdzać, gdzie szukać pomocy, przydatne linki;
 • Międzynarodowe organizacje wspierające uznawalność wykształcenia.

11.45 – 12.15 Przerwa na obiad

12.15 – 14.00 III. Charakterystyka i przykłady dokumentów z najczęściej spotykanych systemów szkolnictwa wyższego:

 • Ukraina
 • Rosja
 • Indie
 • Wybrane kraje UE
 • Chiny
 • Nigeria

 

http://studyinpoland.pl