W dniach 31 marca-1 kwietnia 2022 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbędzie się piętnasta doroczna konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce", a to oznacza, że w tych dniach Wrocław stanie się stolicą umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego!

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji o zmianie terminu konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” we Wrocławiu, uprzejmie informujemy, że nowy jej termin, uzgodniony podczas obradującego online Prezydium KRASP, to 31 marca – 1 kwietnia. Spowodowane to zostało troską o uniknięcie ewentualnych negatywnych skutków zdrowotnych związanych z przewidywanym przebiegiem V fali pandemii.

Konferencja połączona będzie z posiedzeniem offline Prezydium KRASP. Gala Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022” i konkursu INTESTUDENT 2022 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce odbędzie się 31 marca. Opłaty konferencyjne zostały przeniesione na termin marcowy; możliwa jest zmiana osób zgłoszonych na konferencję oraz zarejestrowanie nowych. Organizatorzy – KRASP, UP Wrocław i Perspektywy – proszą wszystkich o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji.

Program konferencji zostanie zachowany w swoim zasadniczym kształcie. Część wątków programowych, ze względu na ich aktualność, zostanie zrealizowana wcześniej w formule online.


Rejestracja na konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” jest już otwarta!

 

REJESTRACJA

 

Zapraszamy serdecznie do zgłoszenia udziału!

W szczególności już teraz zapraszamy na webinarium poświęcone usieciowieniu uczelni, uniwersytetom europejskim i strategii europeizacji szkolnictwa wyższego i nauki na naszym kontynencie, które odbędzie się 22 lutego w godz. 13:00-15:00.

Szczegóły na stronie konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2022

Organizatorzy