Po konferencji w Gliwicach - kierunek: 100 tysięcy!

Internacjonalizacja polskiego szkolnictwa wyższego i nauki wymaga skoordynowanego działania uczelni oraz instytucji wspierających je w tym procesie. Mamy już ok. 72 tysiące studentów zagranicznych i jest realne, że w roku 2020 będzie ich 100 tysięcy. Głównym zadaniem jest obecnie zwiększenie stopnia umiedzynarodowienia kadry i badań naukowych - stwierdzili uczestnicy dorocznej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”. Ponad 250 rektorów, dziekanów, dyrektorów i specjalistów z biur współpracy międzynarodowej i biur promocji, a także przedstawicieli władz samorządowych wzięło udział w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018", która odbyła się 29-30 stycznia br. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W obradach uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Pierwsze "Gwiazdy Internacjonalizacji" rozbłysnęły w Gliwicach

29 stycznia zostali uroczyście nagrodzeni laureaci pierwszej edycji Środowiskowej Nagrody Akademickiej Gwiazdy Internacjonalizacji / Internationalization Stars. Misją Nagrody jest nagrodzenie i promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez polskie instytucje i organizacje zaangażowane we wspieranie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki.

Szkolenie "Working with Agents" - Chris Price w roli głównej!

Już 22 lutego odbędzie się w Warszawie drugie szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Temat z grupy najbardziej gorących: International recruting agents at universities - how to work, manage and motivate them. Agent rekrutacyjny stał się nieodzownym ogniwem w procesie rekrutacji studentów zagranicznych. Szkolenie przybliży rolę agentów rekrutacyjnych na światowym rynku edukacyjnym. Omówione zostaną sposoby nawiązywania współpracy z agentami, kontroli jakości ich pracy, zawierania umów finansowych oraz prowadzenia współpracy na co dzień. Szkolenie prowadzone będzie w języku angielskim.

INDIE 2018 - Wyjazd studyjno-informacyjny do Ahmedabadu, Vadadory i Cochin

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wyjeździe studyjno-informacyjnym do stanów Gujarat (miasta: Ahmedabad i Vadodara) oraz Kerala (miasto: Cochin) w dniach 9-15 maja 2018. Misje edukacyjne Study in Poland, mające formę wyjazdów studyjno-informacyjnych do wybranych krajów, realizowane są na wniosek grup zainteresowanych uczelni uczestniczących w programie Study in Poland. Głównym celem misji edukacyjnych Study in Poland jest rozpoznanie i otwarcie nowych rynków, nawiązywanie kontaktów ułatwiających współpracę w przyszłości, a także udział w spotkaniach z kandydatami na studia i bieżąca promocja oferty edukacyjnej zainteresowanych uczelni.