Narada programowa "Study in Poland" 2018 - rozpoczynamy rejestrację

W dniach 25-26 czerwca odbędzie się w Zabrzu doroczna Narada konsultacyjna programu "Study in Poland". Gospodarzem Narady będzie Politechnika Śląska, a jej partnerem miasto Zabrze. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie uczelnie uczestniczące w "Study in Poland"! Celem narady jest podsumowanie realizacji programu „Study in Poland” w mijającym roku akademickim, przyjęcie zasad i planu działań w roku akad. 2018/19, a także omówienie priorytetów na lata 2019-2021.

Komisja Europejska planuje podwoić fundusz programu Erasmus+

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący podwojenia budżetu programu Erasmus w latach 2021-2027 do 30 miliardów euro w celu zapewnienia mobilności dla 12 milionów osób. Poza wspieraniem nauki i mobilności, we wniosku Komisji podkreśla się znaczenie dotarcia do osób ze wszystkich środowisk społecznych. Istotne jest także zwiększenie mobilności i współpracy z krajami rozwijającymi się oraz skupienie się na przyszłościowych dziedzinach m.in. takich jak energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja.