W Mińsku jednak online - za to w Stambule stacjonarnie!

Rozszerzamy ofertę targów, w których program Study in Poland wiosną 2022 roku będzie brał udział stacjonarnie ze stoiskiem narodowym. W kwietniu przyszłego roku ponownie będziemy w Stambule (będzie to drugi już stacjonarny udział w targach w tym mieście w ciągu roku akademickiego 2021/22) - na największych targach edukacyjnych w Turcji - IEFT.

Więcej studentów zagranicznych na polskich uczelniach

W roku akad. 2020/21 studiowało w Polsce 84 689 studentów zagranicznych ze 189 krajów, czyli o 2495 więcej niż rok wcześniej (wzrost o 3 %). Szczegółową ich charakterystykę w podziale na kraje pochodzenia, uczelnie i kierunki studiów zawiera raport Studenci zagraniczni w Polsce 2021, który został opublikowany po raz 12. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – w ramach prowadzonego wspólnie z KRASP programu „Study in Poland”. Raport oparty jest na danych GUS i oprócz osób kształcących się na studiach kończących się dyplomem uwzględnia również studentów uczestniczących w co najmniej rocznych programach mobilnościowych, z Erasmusem+ na czele. Korzysta również z danych OECD, UNESCO i Project Atlas. W najbliższych dniach raport zostanie wysłany do uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland". Będzie go można również zamówić odpłatnie w naszym sklepie internetowym. Jaki obraz umiędzynarodowienia wyłania się z raportu?