Konferencja „Study in Poland”: o umiędzynarodowieniu w czasach niepewności

Po dwóch latach pandemii wróciliśmy do trybu „in-person” tradycyjnej śródrocznej narady konsultacyjnej uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland", który prowadzony jest wspólnie przez KRASP i „Perspektywy”. Narada – którą prowadził prof. Jerzy Lis, rektor AGH, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, odbyła się 1 lipca w Łodzi, a jej gospodarzem była Politechnika Łódzka. Na naradę przyjechała specjalnie z Kijowa dr Olena Shapovalova, dyrektorka Ukrainian State Center for Internationa Cooperation, która prowadzi „Study in Ukraine”. Jej wystąpienie, dedykowane sytuacji studentów zagranicznych na Ukrainie po wybuchu wojny było kluczowym elementem programu wydarzenia i zapoczątkowało praktyczną dyskusję o pomocy i właściwym prowadzeniu współpracy z Ukrainą.

“Study in Poland” - wspólna inicjatywa KRASP i Perspektyw

Kiedy w maju 2005 roku Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło decyzję o uruchomieniu - wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy" - programu Study in Poland mającego na celu promocję polskich uczelni za granicą i zachęcanie obcokrajowców do studiowania w Polsce, w naszym kraju kształciło się 8829 studentów zagranicznych. W roku akad. 2020/21 było ich już 84689.