Misja edukacyjna INDIE 2018 - Polskie uczelnie w kraju przyszłości

Inicjatywa zorganizowania Forum Akademickiego Polska-Indie, powołanie nieformalnej grupy konsultacyjnej uczelni obu krajów, rozmowy w Ministerstwie Edukacji stanu Gujarat, debaty "okrągłego stołu" z udziałem rektorów obu krajów, udane Prezentacje Polskich Uczelni, podczas których polska delegacja spotkała się z prawie dwoma tysiącami (!) kandydatów na studia w naszym kraju, to główne rezultaty majowej misji edukacyjnej "Study in Poland" INDIE 2018.

Politechnika Lubelska: Wizyta delegacji z Omanu

Delegacja Rady Państwa Sułtanatu Omanu (izby wyższej omańskiego parlamentu) odwiedziła Politechnikę Lubelską w ramach wizyty składanej w Polsce na zaproszenie Senatu RP. Spotkanie z przedstawicielami uczelni odbyło się 11 maja. Gości przyjął rektor prof. Piotr Kacejko oraz prorektor ds. studenckich prof. Paweł Droździel.