Konferencja roku: Umiędzynarodowienie w cieniu kryzysów

Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, zorganizowana już po raz 15. w ramach programu „Study in Poland” – prowadzonego wspólnie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” i Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) - pierwotnie miała dać odpowiedź na pytanie, jak na umiędzynarodowienie polskich uczelni wpłynie digitalizacja, przyspieszona tak dramatycznie przez pandemię. Jednak podczas dwudniowego spotkania, którego gospodarzem był Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, najistotniejszym tematem stała się wywołana rosyjska agresją wojna w Ukrainie i jej konsekwencje dla umiędzynarodowienia polskiego i światowego szkolnictwa wyższego.

Wrocław 2022: Internacjonalizacja w poszukiwaniu nowego paradygmatu

W panelu  „Jakiej internacjonalizacji Polsce potrzeba – w poszukiwaniu nowego paradygmatu” , prowadzonym przez dr Biankę Siwińską, dyskutowano o tym, że dotychczasowy aksjomat: chcemy mieć jak najwięcej studentów obcokrajowców, już nie wystarcza. Woją wojna w Ukrainie i dwa lata pandemii postawiły przed polskim szkolnictwem wyższym zasadnicze pytania dotyczące celu, zakresu i sposobów realizacji procesów internacjonalizacji.nternacjonalizacji.

Wrocław 2022: Ukraińcy zmieniają akademicki Wrocław

Rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Arkadiusz Wójs, był jednym z uczestników sesji panelowej „Akademicki Wrocław – studenci z Ukrainy: wyzwanie, zobowiązanie, szansa?”, prowadzonej przez dr. inż. Zygmunta Krasińskiego, prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Pierwotnie sesja ta miała być poświęcona wizji akademickiego Wrocławia w roku 2030 – z naciskiem na wyzwania w zakresie tworzenia wiodącego ośrodka nauki i edukacji w Europie, a zwłaszcza w regionie najbliższych krajów. Wojna w Ukrainie i exodus jej mieszkańców do Polski zmieniły jednak w sposób oczywisty wagę spraw. Na najbliższe tygodnie i miesiące najważniejsze stało się rozwiązanie problemów związanych z pomocą dla naszych sąsiadów, zwłaszcza tych, którzy posiadają indeksy uczelni polskich lub ukraińskich.

Wrocław 2022: Koalicja na rzecz EuroSkills w Polsce

Podczas konferencji oficjalnie podpisano porozumienie ustanawiające Koalicję na rzecz rozwoju inicjatywy WorldSkills i organizacji Zawodów Euroskills 2023 w Polsce. Zawody EuroSkills (największa w Europie impreza poświęcona doskonaleniu umiejętności i kształcenia zawodowego) to pierwsza tej rangi impreza, która nie tylko deklaratywnie, ale też realnie została odebrana Rosji, w związku z jej agresją na Ukrainę (EuroSkills 2023 planowane było pierwotnie w St. Petersburgu).ekty zagadnienia.