Zapraszamy na doroczną konferencję nt. umiędzynarodowienia: 17-18 stycznia na SGGW

Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która odbędzie się 17-18 stycznia 2019 roku w Warszawie. Organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez KRASP, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Na konferencję zostali zaproszeni wysokiej rangi przedstawiciele MNiSW, dyrektorzy centralnych instytucji wspierających szkolnictwo wyższe i ambasadorowie krajów będących w centrum zainteresowania polskich uczelni. Wśród mówców będą wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz eksperci w zakresie internacjonalizacji. Warto już teraz wpisać tę datę do swoich kalendarzy!

INTERSTUDENT 2019 - Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce

Do 14 grudnia można zgłaszać kandydatów do IX edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu "Study in Poland". W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 70 tysięcy obcokrajowców. Kapituła Konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Nagroda Środowiskowa "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2019"

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars 2019. Misją Nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę składającą się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia - pod honorowym patronatem wicepremiera, ministra Jarosława Gowina i przewodniczącego KRASP prof. Jana Szmidta. Sekretariat Nagrody prowadzi Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", realizująca wspólnie z KRASP program międzynarodowej promocji polskich uczelni "Study in Poland".

Polska HUB-em edukacyjnym w zakresie IT oraz COMPUTER SCIENCE

Przez dwa dni, 27 i 28 listopada, warszawską halę EXPO XXI opanowały utalentowane technologicznie kobiety z całego świata. W pierwszym kongresie Perspektywy Women in Tech Summit wzięło udział prawie 2700 uczestników! Było to centrum rozmowy o przyszłości technologicznej i społecznej świata oraz wkładzie kobiet w rozwój tych obszarów.