Polskie uczelnie w światowych rankingach - czas na mozolną wspinaczkę!

Poprawa pozycji w międzynarodowych rankingach akademickich to obecnie, w dużej mierze, "być albo nie być" polskich uczelni. Sytuacja nie jest zadawalająca. I choć można mieć odczucie, że nasze uczelnie są niedoszacowane w ocenach, to patrzy się na nas przez pryzmat rankingowych tabel... Odwrócenie niekorzystnego trendu jest możliwe, ale wymaga wysiłku, kompetencji i właściwych strategii. Dlatego rankingi międzynarodowe - analizowane w kontekście nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z 20 lipca, takich jak "Ewaluacja", "Nowy system dyscyplin" czy "Uczelnie badawcze" - będą tematem konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą", która odbędzie się 3-4 grudnia w Warszawie. Partnerami konferencji, organizowanej przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" pod patronatem MNiSW, są tradycyjnie KRASP i PKA.

Już 27-28 listopada w Warszawie odbędzie się największe wydarzenie w Europie dedykowane kobietom w IT i TECH – międzynarodowy kongres "Perspektywy Women in Tech Summit 2018. Uczestniczyć w nim będzie ponad 1000 najbardziej utalentowanych kobiet branży technologicznej z czterech kontynentów, w tym przedstawicielki kierownictw największych światowych koncernów technologicznych. Kongres otworzą Goście najwyższej rangi:

Mariya Gabriel
Komisarz UE ds. Gospodark
i Społeczeństwa Cyfrowego

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiębiorczości
i Technologii

Wanda Buk
Wiceminister
Cyfryzacji

Georgette Mosbacher
Ambasador Stanów
Zjednoczonych w Polsce

Powstaje sieć elitarnych Uniwersytetów Europejskich

Komisja Europejska uruchomiła projekt, o budżecie 30 mln euro, utworzenia sieci Uniwersytetów Europejskich. W pierwszym etapie powstanie 6 sieci obejmujących co najmniej 3 uczelnie z 3 krajów. Idea ta będzie dyskutowana 4 grudnia na konferencji "Polskie uczelnie w światowej perspektywie", podczas sesji prowadzonej przez prof. Wiesława Banysia, honorowego przewodniczącego KRASP, członka władz EUA.