logo Perspektywy

Perspektywy są prywatną fundacją non-profit, która od ponad 10 lat wspiera szkolnictwo wyższe w jego przemianach związanych z internacjonalizacją. Jej unikalną specjalizacją jest profesjonalny zagraniczny marketing uczelni, którym zajmuje się od roku 2001, gdy to po raz pierwszy wystąpiła ze stoiskiem polskich uczelni na targach edukacyjnych w Rosji. Przez te dziesięć lat Fundacja niezmiennie rozwijała kompetencje w tym zakresie, budowała sieć kontaktów, zdobywała doświadczenia i profesjonalizowała swe usługi. W tym czasie zorganizowała ponad 130 występów promocyjnych za granicą (na targach edukacyjnych i networkingowych, konferencjach, prezentacjach, study tourach etc.). Stała się też partnerem dla instytucji EU. W uznaniu jej profesjonalizmu i kompetencji międzynarodowych w roku 2006 Fundacja poproszona została o objęcie funkcji narodowego koordynatora dla największego w historii EU projektu promocji europejskiego szkolnictwa wyższego poza Europą - EHEF (European Higher Education Fairs). Bierze też udział jako kluczowy partner w dużych projektach europejskich - najnowszy z nich to IMPI - Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation, którego celem jest budowanie listy wskaźników umiędzynarodowienia sprofilowanych dla potrzeb europejskich uczelni. Fundacja opracowuje, co roku raporty odnośnie sytuacji studentów zagranicznych na polskich uczelniach, zbiera dane nt. stopnia zaawansowania internacjonalizacji poszczególnych instytucji edukacyjnych i przygotowuje raporty o najważniejszych rynkach edukacyjnych świata. Wydaje i opracowuje publikacje poświęcone internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie