Celem szkolenia jest nabycie podstawowych  umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania.

 

 


JOANNA DOMAGAŁA

ZAREJESTRUJ SIĘ


Pierwszym szkoleniem z cyklu różnic kulturowych będą Chiny. Państwo Środka kojarzy się najczęściej z Wielkim Murem, papierem i wojnami opiumowymi, tymczasem kultura i zwyczaje chińskie są złożone i mają swoje podłoże w bogatej i długiej historii tego kraju. To, dlaczego kultura chińska wydaje się tak różna od polskiej, czy zachodniej w ogóle, oraz jak poprawnie komunikować się z Chińczykami oraz odczytywać ich zachowania zostanie przedstawione na szkoleniu już 14 czerwca.

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć kontakt z reprezentantami innych kultur, w szczególności kultury chińskiej. Uczestnicy w praktyczny sposób poznają narzędzia i techniki, pozwalające na sprawną komunikację w wielu różnych sytuacjach: w kontaktach osobistych, przy wymianie korespondencji, w negocjacjach oraz sytuacjach oficjalnych.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania, szczególnie przez pryzmat polsko-chiński.

Szkolenie prowadzić będzie Joanna Domagała, Przez ponad 9 lat pracowała na Uniwersytecie i. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Dziale Współpracy z Zagranicą, przez 3 lata jako Zastępca Kierownika. W ramach swoich obowiązków zajmowała się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową. Obecnie studiuje na Europejskiej Akademii Dyplomacji. Od 2015 jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home. Od kilku lat prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE). Od 2017 roku koordynatorka Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Od 2019 roku jest Koordynatorek projektu SUCTIA dotyczące umiędzynarodowienia kadry akademickiej. Obecnie kończy pracę nad rozprawą doktorską. Prywatnie wraz z mężem wykorzystuje każdą wolną chwile na podróże, a jej ulubione miejsca to m.in. Tajlandia, Kambodża, Chiny, Birma i Australia.

PROGRAM SZKOLENIA

8.00 - 8.30 powitanie i rejestracja do programu Zoom

8.30-10.00 Zagadnienia wprowadzające

  • Cudzoziemcy na uczelniach wyższych w Polsce
  • Świadomość różnic kulturowych
  • Stereotypy i ich wpływ na komunikację

10.00 – 10.15 Przerwa kawowa

10.15 – 11.45 Różnice kulturowe w komunikacji

  • Czym jest komunikacja międzykulturowa?
  • Szok kulturowy
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie międzykulturowym

13.15 – 13.45 lunch

11.45 – 12.15 Przerwa na obiad

12.15 – 14.00 Chińskie zwyczaje i komunikacja

 

  • Historia, religie i edukacja
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Cenzura i propaganda

 

 

http://studyinpoland.pl